3. srpna 2021

Obrazy Historie Kežmarku

Projekt pro město Kežmarok při kterém jsme vytvořili tematické malby na stěně o rozloze cca. 400m².

V roce 2017 nás oslovilo město Kežmarok s návrhem na revitalizaci zdi na Michalské ulici. Radnice nám zadala požadavky ohledně tematického rozhraní, které má reprezentovat historii Kežmarku a zároveň obsahovat náš osobitý styl a zpracování.

Malby měly obsahovat známé osobnosti z historie města Kežmarok, umělecké řemeslo, ale i vyobrazovat památky a dominanty města. Při tvorbě vizuálu jsem kombinoval jednotlivé ilustrace s abstraktními motivy, které obsahovaly rukopis výtvarníků spolupracujících na malbě. Díky dobré komunikaci s městem Kežmarok proběhlo minimum korektur a projekt schválili.

Na projektu se mnou participovalo několik výtvarníků.

Jeden z nich je František Radačovský.

„Sice jsme při návrhu měli volné ruce, dbali jsme na fakt, že projekt je určen pro širokou laickou veřejnost. V konečném důsledku se finální vizuál stal kompromisem všech zmíněných stran“. „Právě takové místo, kterým prochází hlavní tah a ulice, musí město reprezentovat a tak byl výběr v podstatě jasný“!

František je rodák z Popradu a absolvent obou stupňů ZUŠ v rámci výtvarného oboru. V roce 2011 se stal absolventem inženýrského stupně studia na fakultě architektury STU v Bratislavě.

Ke graffiti se dostal v roce 1997 a během svého působení v rámci subkultury vytvořil desítky děl.

Momentálně autor žije a působí v Bratislavě, kde absolvoval praxi v různých architektonických či uměleckých ateliérech a má za sebou několik výstav a realizací v rámci celého Slovenska, ale i zahraničí. V současnosti se věnuje architektuře, malbě, grafice a různým jiným druhům výtvarného umění.

Dalším z výtvarníků, který se podílel na projektu je autor působící pod pseudonymem Allex pocházející z Kežmarku.

„Jsem velmi rád, že se mi jako Kežmarčanovi podařilo projekt zrealizovat ve spolupráci s městem a s lidmi, kterých si velmi vážím. Doufám, že bude příležitost pracovat i na dalších větších projektech v jiných městech“.

All EX už od útlého věku inklinoval k umělecké tvorbě. V roce 2007 do jeho života vstoupila graffiti subkultura, díky které autor navštívil několik států napříč celým kontinentem. V mnoha světových metropolích zanechal stopu svého nezaměnitelného rukopisu v podobě výtvarných děl. V roce 2015 se podílel na natáčení filmu o subkultuře graffiti v Barceloně. Momentálně se zdokonaluje v mnoha výtvarných disciplínách a také pracuje na přípravě zajímavých, progresivních projektů.

Jedním ze spolutvůrců je výtvarník působící pod pseudonymem Dekor pocházející z Popradu.

Dlouhodobě působí v oblasti graffiti subkultury a vytvořil desítky různých děl.

Právě jeho dlouholeté zkušenosti využil při tvorbě těchto maleb. Dnes se nadále věnuje umění v jeho různých formách.

Místo pro realizaci tohoto projektu si vybrala samospráva vzhledem k tomu, že všichni tři autoři jsou ze Spiše, i oni sami zanedbanou zeď důvěrně znali. Lidé ho vnímali jako dlouhodobý problém, který vizuálně traumatizuje danou část města a proto nás těší pozitivní ohlas veřejnosti.

SONY DSC
SONY DSC
SONY DSC
SONY DSC
SONY DSC
SONY DSC
SONY DSC