3. augusta 2021

Obrazy Histórie Kežmarku

Projekt pre mesto Kežmarok pri ktorom sme vytvorili tematické maľby na stene o rozlohe cca. 400m². 

V roku 2017 nás oslovilo mesto Kežmarok s návrhom na revitalizáciu múru na Michalskej ulici. Radnica nám zadala požiadavky ohľadne tematického rozhrania, ktoré má reprezentovať históriu Kežmarku a zároveň obsahovať náš osobitý štýl a spracovanie. 

Maľby mali obsahovať známe osobnosti z histórie mesta Kežmarok, umelecké remeslo,  ale aj vyobrazovať pamiatky a dominanty mesta. Pri tvorbe vizuálu som kombinoval jednotlivé ilustrácie s abstraktnými motívmi, ktoré obsahovali rukopis výtvarníkov spolupracujúcich na maľbe. Vďaka dobrej komunikácii s mestom Kežmarok prebehlo minimum korektúr a projekt schválili.

Na projekte so mnou participovalo viacero výtvarníkov.

Jeden z  nich je František Radačovský.

„Síce sme pri návrhu mali voľné ruky, dbali sme na fakt, že projekt je určený pre širokú laickú verejnosť. V konečnom dôsledku sa finálny vizuál stal kompromisom všetkých spomínaných strán“. „Práve takéto miesto, ktorým prechádza hlavný ťah a ulica, musí mesto reprezentovať a tak bol výber v podstate jasný“!

František je rodák z Popradu a absolvent oboch stupňov ZUŠ v rámci výtvarného odboru. V roku 2011 sa stal absolventom inžinierskeho stupňa štúdia na fakulte architektúry STU v Bratislave. 

Ku graffiti sa dostal v roku 1997 a počas svojho pôsobenia v rámci subkultúry vytvoril desiatky diel.

Momentálne autor žije a pôsobí v Bratislave, kde absolvoval prax v rôznych architektonických, či umeleckých ateliéroch a má za sebou niekoľko výstav a realizácií v rámci celého Slovenska, ale aj zahraničia. V súčasnosti sa venuje architektúre, maľbe, grafike a rôznym iným druhom výtvarného umenia.

Ďalším z výtvarníkov, ktorý sa podieľal na projekte je autor pôsobiaci pod pseudonymom Allex pochádzajúci z Kežmarku.

„Som veľmi rád, že sa mi ako Kežmarčanovi podarilo projekt zrealizovať v spolupráci s mestom a s ľuďmi, ktorých si veľmi vážim. Dúfam, že bude príležitosť pracovať aj na ďalších väčších projektoch v iných mestách“.

All EX už od útleho veku inklinoval ku umeleckej tvorbe. V roku 2007 do jeho života vstúpila graffiti subkultúra, vďaka ktorej autor navštívil viacero štátov naprieč celým kontinentom. V mnohých svetových metropolách zanechal stopu svojho nezameniteľného rukopisu v podobe výtvarných diel. V roku 2015 sa podieľal na natáčaní filmu o subkultúre graffiti v Barcelone. Momentálne sa zdokonaľuje v mnohých výtvarných disciplínach a taktiež  pracuje na príprave zaujímavých, progresívnych projektov.

Jedným zo spolutvorcov je výtvarník pôsobiaci pod pseudonymom Dekor pochádzajúci z Popradu.

Dlhodobo pôsobí v oblasti graffiti subkultúry a vytvoril desiatky rôznych diel. Práve jeho dlhoročné skúsenosti využil pri tvorbe týchto malieb. Dnes sa naďalej venuje umeniu v jeho rôznych formách.

Miesto pre realizáciu tohto projektu si vybrala samospráva vzhľadom na to, že všetci traja autori sú zo Spiša, aj oni sami zanedbaný múr dôverne poznali.  Ľudia ho vnímali ako dlhodobý problém, ktorý vizuálne traumatizuje danú časť mesta a preto nás teší pozitívny ohlas verejnosti.

SONY DSC
SONY DSC
SONY DSC
SONY DSC
SONY DSC
SONY DSC
SONY DSC