6. júla 2020

Illusion House

Pilotný projekt 3D „Trick Art“ malieb.

Projekt pri ktorom som na základe tematického rozhrania vytvoril 3D ilúzie. Jedna sa o súbor obrazov zostavených tak, aby sa človek mohol stať súčasťou optickej ilúzie tzv. Trick Art. Pri tvorbe návrhov sme použili kvalitné akrylové farby v spreji s vysokou stálosťou odtieňov a vysoko-odolný lak na povrch maľby, ktorý bude pravidelne mechanicky namahaný.  

Každý návrh je originál a spĺňa účel Trick Art maľby, ktorej sa stanete súčasťou a návštevník môže využiť viac kompozícií tejto ilúzie.

Na projekte sa podieľalo viacero umelcov pri prenášaní grafického návrhu na stenu a zostavení spodnej plochy obrazu.

Jedným z hlavných spolutvorcov Trick Art malieb je výtvarník pôsobiaci pod pseudonymom Dekor pochádzajúci z Popradu.
Dlhodobo pôsobí v oblasti graffiti subkultúry a vytvoril desiatky rôznych diel. Práve jeho dlhoročné skúsenosti využil pri tvorbe týchto 3D malieb. Dnes sa naďalej venuje umeniu v jeho rôznych formách.

Vytvorili sme celkovo sedem optických ilúzií v priebehu jedného mesiaca. Každá Trick Art maľba má detailné prevedenie, aby pôsobila čo najhodnovernejšie pre oko diváka.
Optické ilúzie, ktoré sme vytvorili sú súčasťou atrakcií Illusion House v Zakopanom v Poľsku.

https://www.illusionhouse.pl