19. apríla 2023

Prešovská Víla

V roku 2021 som sa zúčastnil súťaže Mural Open Call PKO.

,,Víla. Ochraňuje mesto a nachádza sa priamo v jeho srdci. Chcem, aby umenie nedávalo odpovede za každú cenu, ale aby sa ľudia pozastavili a zamysleli, vnímali konkrétne prvky, ich spojenie a aj abstrakciu, ktorá ich prepája a vytvára symbiózu.

Jednoduchá kompozícia s padajúcou postavou v nekonečnom priestore. Snažil som sa o maľbu, ktorá vyžaruje pokoj, preto som vytvoril návrh v tlmených farbách, ktorý bude v súlade s okolím vytvárať príjemnú kompozíciu.“

Vzhľadom na polohu miesta som zaslal tri rôzne návrhy, ktoré boli v súlade s danou zástavbou. Pri tvorbe návrhov som sa sústredil aj na širokú škálu verejnosti a rozmanitú vekovú skupinu.

Víťazný návrh bol kompozíciou mojej staršej ilustrácie, ktorú som graficky spracoval a pridal niektoré detaily. Jednalo sa o knižnú ilustráciu Víly, ktorá pôsobila jemne a pokojne a mala potenciál mať väčšinu dobrých ohlasov, čo sa nakoniec aj vyplnilo.

Keďže sa jednalo o pilotný projekt PKO, musel som vytvoriť maľbu prijateľnú laickej verejnosti.

V kooperácii s Overtime.sk a PKO som vytvoril maľbu za 7 dní na nádvorí Čierneho orla v Prešove.

Pri tvorbe maľby som použil rôzne odtiene sprejov Montana Black a záverečný matný lak.

PKO:

Prostredníctvom verejnej výzvy vybrala hodnotiaca komisia tri víťazné návrhy, ktoré traja slovenskí umelci v priebehu niekoľkých dní zvečnili na stenách troch prešovských budov.

Realizácia všetkých troch muralových malieb začala súbežne, a to 5.11.2021.Kompletné prevedenie týchto muralov môžu Prešovčania obdivovať už niekoľko dní. Cieľom projektu je priniesť umenie do verejného priestoru, zatraktívniť nevýrazné časti mesta Prešov, ale aj miestne kultúrne zariadenia, v ktorých sa stretáva široká verejnosť.Práve tu vzniká priestor pre prepojenie a budovanie rôznych foriem umenia, kultúry a komunít.

Muraly umiestnené v podchode na najväčšom sídlisku Sekčov, na stene budovy folkloristov pôsobiacich v KZ Družba, či na nádvorí Čierneho orla, budú odteraz zvýrazňovať charakter moderného a turisticky atraktívneho mesta, ktorým Prešov skutočne je. Okoloidúci sa môžu s nástennými maľbami fotiť, skúmať zaujímavé umelecké motívy, alebo sa pri nich len na chvíľu zastaviť a vnímať kompozíciu umenia a verejného priestoru. Realizátor celej tejto iniciatívy – Park kultúry a oddychu chce aj takýmto spôsobom podporiť rozvoj kultúry a inovácií v meste Prešov.

https://www.overtime.sk